รั้วและประตูรั้ว

หัวข้อนำทาง

เริ่มจากด้านหน้ารั้วและประตูรั้ว เป็นส่วนที่กำหนดขอบเขตและนำความมั่นคงมาสู่อาณาเขตของบ้าน โปร่งแสงซึ่งใช้ทำรั้วได้ จึงดูดซับลมและบังทัศนวิสัยของเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ สำหรับรูปแบบต่างๆ เช่น แนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง คุณสามารถเลือกระยะห่างระหว่างไม้แต่ละท่อนได้ตามต้องการ ถ้าตีไกลบ้านจะเปิดระบายอากาศได้ดี การมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกง่ายกว่าการอยู่ใกล้