ไม้ระแนงแต่งทุกส่วนของบ้านได้

หัวข้อนำทาง

หลายคนคิดว่าไม้ระแนง เป็นครัวของบ้านพื้นบ้านเก่า การวางระแนงในช่องระบายอากาศโดยทั่วไปจะทำให้เกิดกลิ่นและควัน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเพิ่มองค์ประกอบของการตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนงมากขึ้น และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านจากภายนอกสู่ภายใน อาจเป็นเพราะความเชี่ยวชาญด้านวัสดุนี้ หากต้องการก็สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์ความสวยงามของบ้านได้ เหมาะสำหรับใช้ในส่วนต่าง ๆ ของบ้านด้วยวัสดุทางเลือกใหม่ ไม้ระแนงในการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน หมายถึง วัสดุชิ้นยาวที่สามารถเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ วางขนานกันบนโครงที่ไม่เรียบ จึงสามารถจัดวางได้เท่าๆ กัน รูปแบบสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตามแบบจำลองโครงสร้างในแต่ละพื้นที่ใช้งานซึ่งสามารถติดตั้งได้หลายพื้นที่ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมให้ฟังก์ชั่นที่หลากหลาย ตัวอย่างต่อไปนี้